Introduktionsutbildning

Ingen kontanthantering, betalning skall ske i förväg på bankgiro 224-4002 (välj "betalning" i internetbanken, inget ocr, skriv namnen (inte bokningsnummer) och datum för utbildningen) eller Swish till 123-535 19 45 Pris : 300kr per person.
(Ev avbokning skall ske ett dygn innan)

Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Både elev och handledare måste gå utbildningen, men de behöver inte gå tillsammans (inte ens på samma plats).

förhandsbokning obligatorisk! Alla som skall deltaga gör en bokning.

Alla skall ha ID eller pass med

Boka:

Klicka här för att BOKA
Både handledaren och eleven måste boka och fylla i sina uppgifter (om de skall gå utbildningen)!!!!!
Det går bra att gå ensam på utbildningen.
En bokning för varje individ som skall gå utbildningen!!!